E-pood

1. Veebipoe e-Lõheäri omanik ja isikuandmete vastutav töötleja on Eksfisk OÜ (registrikood 10198606, juriidiline aadress Neeme tee 68 Käsmu Lääme-Virumaa; telefon +372 55538581; e-post eksfisk@eksfisk.ee), kelle veebipood asub veebilehel www.loheari.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja ulatus

2. E-Lõheäri töötleb isikuandmeid lepingu sõlmimise, lepingu täitmise ja lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamise eesmärgil.

3. Kliendi nõusolekul töötleb e-Lõheäri isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ning toodete arendamise ja uute toodete väljatöötamise eesmärgil. Klient võib enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks sellel eesmärgil igal ajal tagasi võtta.

4. Seaduses sätestatud juhul töötleb e-Lõheäri isikuandmeid riikliku statistika kogumise või seadusest tuleneva muu kohustuse (sh raamatupidamise kohustuse, tarbijavaidluste lahendamine, maksuarvestuse kohustuse jms) eesmärgil. Seaduses sätestatud juhul väljastab e-Lõheäri isikuandmeid kohtu, uurimisasutuse, kohtuvälise menetleja või korrakaitseorgani nõudmisel.

5. E-Lõheäri töötleb järgmisi isikuandmeid:

a) kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

b) kauba kohaletoimetamise aadress;

c) ostja pangakonto omaniku nimi ja number;

d) kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

e) klienditoesse pöördumise andmed;

f) kasutaja vaikimisi keelevalik;

g) kasutaja veebipoe külastamisel kasutatavad seadmed ja tarkvara ning külastamise ajalugu;

h) ostusoovide nimekiri;

i) ostusoovituste teavituse kohaletoimetamise e-posti aadress.

6. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks, ostusoovide haldamiseks, ostusoovituste tegemiseks ja üldise sisendina e-Lõheäri edasiarendamiseks.

7. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

8. Pangakonto omaniku nime ja numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

9. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

10. E-Lõheäri kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

11. Isikuandmeid võib kasutada kliendi profiilianalüüsi tegemiseks üksnes kliendi eelneval nõusolekul.

Isikuandmete avaldamine ja avalikustamine

12. Lisaks punktis 4 nimetatud juhtudele edastatakse (avaldatakse) isikuandmeid e-Lõheäri klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. E-Lõheäri edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed pankadele ja/või Maksekeskus AS-le maksete tegemiseks.

13. Kliendi nime, telefoninumbri  ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress ning kliendi esitatud andmed kauba kättetoimetajale.

14. Kliendi andmed edastatakse raamatupidamisteenust osutavale ettevõtjale raamatupidamise dokumendite koostamiseks, raamatupidamise arvestuse pidamiseks ning raamatupidamisega seotud juriidliste kohustuste täitmiseks.

15. E-Lõheäri võib edastada kliendi isikuandmeid infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

16. Juurdepääs isikuandmetele on e-Lõheäri töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

18. E-Lõheäri rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

19. Isikuandmete edastamisel veebipoe töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) on töötlejatel kohustus tagada isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

20. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-Lõheäri kasutajaprofiilis. Kõigil kasutajatel on võimalik näha enda isikuandmeid ja neid muuta või täiendada.

21. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Sellisel juhul töödeldakse üksnes ostja enda poolt ostu sooritamisel esitatud isikuandmeid ja ostetud toodete andmeid.

Nõusoleku tagasivõtmine

22. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine

23. E-Lõheäri kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks, riikliku statistika jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

24. Kui e-Lõheäris on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

25. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

26. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

27. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

Otseturustusteated

28. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

29. Isikuandmete töötlemisega seotud pretensioonid ja küsimused võib saata veebipoe aadressile eksfisk@eksfisk.ee.

30. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamiseks võib andmesubjekt pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; +372 627 4135; info@aki.eewww.aki.ee) poole või kohtusse.

Ostukorv (0)

Ostukorv